Register över rättegångsbiträden

Rättegångsbiträdesnämnden upprätthåller ett offentligt register över rättegångsbiträden med tillstånd. I det offentliga registret kan vem som helst kontrollera aktuella uppgifter om giltigheten av ett biträdes tillstånd. Registret använder personsökning och visar uppgifter om rättegångsbiträdets namn och ort samt datumet för beviljande av tillstånd. Som ort kan rättegångsbiträdet med tillstånd ange till exempel den egna hemorten eller verksamhetsstället.

En öppen lista över alla rättegångsbiträden med tillstånd är inte tillgänglig i det offentliga registret.

Tillståndet för ett rättegångsbiträde beviljas alltid tills vidare. Efter tillståndet har beviljats, överförs uppgiften omedelbart till det offentliga registret. Om tillståndet återkallas eller det förfaller, tas biträdets uppgifter bort från det offentliga registret. Med andra ord, endast uppgifter om rättegångsbiträden med gällande tillstånd vid söktidpunkten finns i registret.

Register över rättegångsbiträden

Med samtycke från ett rättegångsbiträde med tillstånd kan biträdets kontaktuppgifter överlåtas bara till domstolar och övriga myndigheter. Rättegångsbiträdesnämndens ärendehanteringssystem (inte offentligt register) har listor över rättegångsbiträden med tillstånd per tingsrätts- och hovrättskrets.

Tingsrätts- och hovrättskretsarna kan utnyttja listorna och biträdenas kontaktuppgifter för bland annat ordnande av utbildningstillfällen i sina domkretsar. Rättegångsbiträdesnämnden överlämnar listor vid begäran.

Publicerad 24.1.2021