Domarförslagsnämnden

Den oberoende domarförslagsnämnden bereder utnämningen av domare och gör en motiverad framställning till statsrådet för föredragning av utnämningsärendet för republikens president.

Publicerad 11.11.2020