Domarutbildningsnämnden

Den oberoende domarutbildningsnämnden har till uppgift att planera utbildningen för domstolarnas personal, från domstolspraktik till kompetensutveckling, i samarbete med Domstolsverket och domstolarna.

Publicerad 22.11.2022