Ärenden och blanketter

Ärenden kan uträttas vid rättsväsendets ämbetsverk under öppettiderna. Flera ämbetsverk har även e-tjänster. 

På sidan Kontaktuppgifter till ämbetsverken finns utöver postadresser även besöksadresser, telefonnummer och e-postadresser.

Kontaktuppgifter till ämbetsverken

Mera information om ärendehantering:

Ärenden vid rättshjälpen

Ärenden vid ekonomi- och skuldrådgivningen

Kontakt till den allmänna intressebevakningen

Ärenden vid en domstol

Utsökningens kundservice och e-tjänster

Samtalspriser

Samtalspriser till nummer som börjar med 0295 inrikes: från en mobiltelefon priser i enlighet med abonnemangsavtalet, från en fast telefon lokalnätsavgifter i enlighet med kundens abonnemangsavtal. Nummer som börjar med 0295 är enligt Transport- och kommunikationsverket Traficom nationella operatörsoberoende nummer som kan överföras och dessa har inte service- eller andra specialavgifter.

Samtalspriset till nummer i mobiltelefonnätet (till exempel nummer som börjar med 040 eller 050): lokalnäts- eller mobilsamtalsavgifter i enlighet med uppringarens mobiloperatörsavtal.

Priset på samtal från utlandet bestäms av den lokala operatören.

Publicerad 25.1.2021