Framsida » Att uträtta ärenden vid rättsväsendet

Rättsväsendet i Finland

Till rättsväsendet hör de oberoende domstolarna, åklagarväsendet, utsökningsmyndigheterna, som sköter verkställigheten av domarna, Brottspåföljdsmyndigheten, som verkställer frihetsstraff, samt advokatväsendet och andra möjligheter att få rättshjälp.

Utgående från kommunens namn får du fram den behöriga
  • tingsrätten
  • hovrätten
  • förvaltningsdomstolen
  • åklagarenheten
  • utsökningsenheten
  • serviceproducenten inom den allmänna intressebevakningen samt

och den närmaste statliga rättshjälpsbyrån.

Du kan vända dig till vilken rättshjälpsbyrå som helst. Det är oftast naturligast att använda den närmaste.

Behandlingen av en del ärenden har koncentrerats till vissa tingsrätter. Domkretsarna för de tingsrätter som behandlar jordrättsmål och företagssaneringsärenden finns under tingsrätternas sidor. Domkretsarna för de tingsrätter som behandlar utsökningsbesvär finns under utsökningens sidor.

 
Publicerad 9.12.2013