Asian käsittelyvaiheet

Hallinto-oikeudessa asiat käsitellään pääasiallisesti kirjallisessa menettelyssä, mutta myös suulliset käsittelyt ovat varsinkin ulkomaalaisasioissa ja lastensuojeluasioissa varsin tavallisia. Lisäksi hallinto-oikeus voi järjestää suullisia valmisteluita, katselmuksia ja tarkastuksia.

Julkaistu 26.11.2020