Viranomaisille

Viranomaispäätöksiin liitettäviä valitusosoituksia ja mahdollisia muita asiakirjoja laadittaessa on otettava huomioon seuraavat asiointipalveluun ja oikeudenkäyntimaksuihin liittyvät seikat.

Julkaistu 14.6.2023