Konkurs

Konkurs är ett förfarande där gäldenärens hela egendom används på en gång till betalning av hens skulder i förhållande till beloppet av varje skuld.

Publicerad 7.12.2020