Domstolarnas kontaktuppgifter i alfabetisk ordning enligt första bokstaven i ämbetsverkets, verksamhetsställets eller kommunens namn

Egentliga Finlands tingsrätt

Etelä-Karjalan käräjäoikeus

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus

Etelä-Savon käräjäoikeus

 
Publicerad 27.12.2019