Elektroniska tjänster

I ostridiga fordringsmål och andra summariska tvistemål används tingsrättens e-tjänst, som är obligatorisk för andra än privatpersoner som sköter sitt eget ärende.

E-tjänsten kan inte användas i andra ärenden.

Publicerad 23.11.2020