Kirjoituksia talousrikosoikeudesta

Julkaisun kirjoitukset perustuvat Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämän ja Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeeseen liittyvän Talousrikosoikeus-opintojakson tarkastettuihin lopputöihin. Opintojakso oli osa tiedekunnan ammatillisesti painottunutta jatkokoulutusta ja jatkoa laatuhankkeen aikaisemmalle opetukselle.

Opintojakson yhtenä elementtinä olivat kurssilaisten jakson päätteeksi laatimat kirjalliset lopputyöt, joista tämä julkaisu muodostuu. Kirjoitusten tieteellisestä tarkastamisesta ovat vastanneet OTT, valtionsyyttäjä Pekka Koponen ja professori Raimo Lahti, mutta jokainen kirjoittaja vastaa itse esittämistään kannanotoista.

(112kB) Nimiösivu, sisällysluettelo, esipuhe, alkulause

01_Nimiosivu__sisallysluettelo__esipuhe_alkulause.pdf (pdf, 0.11 Mt)PDF-tiedosto, 10 s.

(198kB) Liiketoimintakielto - Erityisesti Helsingin hovioikeuden ratkaisukäytännössä vuosina 2004-2005 / Pirjo Aaltonen

02_Liiketoimintakielto_-_Erityisesti_Helsingin_hovioike..._Pirjo_Aaltonen.pdf (pdf, 0.19 Mt)PDF-tiedosto, 22 s.

(228kB) Arvopaperimarkkinarikokset ja rikoshyödyn menettäminen / Olli Haapanen

03_Arvopaperimarkkinarikokset_ja_rikoshyodyn_menettaminen_Olli_Haapanen.pdf (pdf, 0.22 Mt)PDF-tiedosto, 30 s.

(148kB) Lahjusrikoksista - Edunsaajana työnantaja / Jukka Haavisto

04_Lahjusrikoksista_-_Edunsaajana_tyonantaja_Jukka_Haavisto.pdf (pdf, 0.14 Mt)PDF-tiedosto, 20 s.

(218kB) Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa / Minna Hällström

05_Kirjanpitajan_ja_tilintarkastajan_vastuusta_talousrikoksissa_Minna_Hallstrom.pdf (pdf, 0.21 Mt)PDF-tiedosto, 26 s.

(187kB) Rikokset ohjelmistotuotteiden kaupassa / Jukka Jaakkola

06_Rikokset_ohjelmistotuotteiden_kaupassa_Jukka_Jaakkola.pdf (pdf, 0.18 Mt)PDF-tiedosto, 18 s.

(88kB) Sisäpiirintiedon olennaisuus ja hyötymistarkoitus / Hannu Joona

07_Sisapiirintiedon_olennaisuus_ja_hyotymistarkoitus_Hannu_Joona.pdf (pdf, 0.09 Mt)PDF-tiedosto, 14 s.

(156kB) Kavallus - Rikoslain 28 luvun 4 §:n 3 momentin mukainen tilitysvelvollisuuden laiminlyönti erityisesti tapausta KKO 2005:10 silmällä pitäen / Anu Juho

08_Kavallus_-_Rikoslain_28_lu.._Anu_Juho.pdf (pdf, 0.15 Mt)PDF-tiedosto, 22 s.

(187kB) Hukkamiskielto ja vakuustakavarikko / Gisela Juutilainen

09_Hukkamiskielto_ja_vakuustakavarikko_Gisela_Juutilainen.pdf (pdf, 0.18 Mt)PDF-tiedosto, 16 s.

(198kB) Lievemmän lain periaate ja verorikosten yksiköinti / Matti Lahti

10_Lievemman_lain_periaate_ja_verorikosten_yksikointi_Matti_Lahti.pdf (pdf, 0.19 Mt)PDF-tiedosto, 20 s.

(176kB) Rahanpesun yksiköiminen ja tekoajan määrittäminen / Timo Ojala

11_Rahanpesun_yksiloiminen_ja_tekoajan_maarittaminen_Timo_Ojala.pdf (pdf, 0.17 Mt)PDF-tiedosto, 12 s.

(157kB) Osakkeen kurssimuutokset ja sisäpiirintiedon väärinkäyttö oikeuskäytännössä / Ville Parkkari

12_Osakkeen_kurssimuutokset_ja_sisapiirintiedon_vaarinka..._Ville_Parkkari.pdf (pdf, 0.15 Mt)PDF-tiedosto, 22 s.

(135kB) Hyöty ja etu virka- ja arvopaperimarkkinarikoksissa / Markku Ranta-aho

13_Hyoty_ja_etu_virka-_ja_arvopaperimarkkinarikoksissa_Markku_Ranta-aho.pdf (pdf, 0.13 Mt)PDF-tiedosto, 14 s.

(152kB) Ulosottoselvitys erityisesti perusoikeuksien kannalta / Ismo Räty

14_Ulosottoselvitys_erityisesti_perusoikeuksien_kannalta_Ismo_Raty.pdf (pdf, 0.15 Mt)PDF-tiedosto, 18 s.

(140kB) Tekijänoikeusrikkomus ja -rikos uudistuneen tekijänoikeuslain mukaan / Marika Siiki

15_Tekijanoikeusrikkomus_ja_-rikos_uudistuneen.._Marika_Siiki.pdf (pdf, 0.14 Mt)PDF-tiedosto, 16 s.

(201kB) Diesenin metodin soveltamisesta tuomioistuimen ratkaisutoiminnassa talousrikoksissa / Helena Vihriälä

16_Diesenin_metodin_soveltamisesta_tuomioistu.._Helena_Vihriala.pdf (pdf, 0.2 Mt)PDF-tiedosto, 20 s.

(165kB) Tahallisuus ja sen ajallinen ulottuvuus velallisen epärehellisyydessä maksukyvyttömyystunnusmerkin kannalta / Marita Vilkko

17_Tahallisuus_ja_sen_ajallinen_ulottuvuus_velallisen..._Marita_Vilkko.pdf (pdf, 0.16 Mt)PDF-tiedosto, 25 s.

(101kB) Kirjoittajat

18_Kirjoittajat.pdf (pdf, 0.1 Mt)PDF-tiedosto, 1 s.

 
Julkaistu 21.3.2014