Asiakirjatilaukset

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden siviili- ja rikosasioiden asiakirjoista sekä perukirjoista voi tilata kopioita tai jäljennöksiä.


Toimi näin:

  • Tee tietopyyntö asiakirjan tilauslomakkeella, joka löytyy Tuomioistuinlaitoksen verkkosivulta .
  • Voit myös tilata arkistoituja asiakirjoja asiakaspalvelusta Vantaan tai Hyvinkään kansliasta, sähköpostitse ita-uusimaa.ko(at)oikeus.fi, postitse tai puhelimitse 029 564 5200 (vaihde).
  • Yksilöithän asiakirjapyynnön mahdollisimman tarkasti.
  • Lisätietoa lupahakemuksesta tietojen saamiseksi viranomaisen salassa pidettävistä asioista löytyy Tuomioistuinlaitoksen verkkosivulta .

Asiakirjojen luovuttaminen:

Kun luovutuksen edellytykset täyttyvät, toimitamme yksittäisen asiakirjatilauksen pyynnön mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely tieteellistä tutkimusta varten on tietosuojalain mukaisesti sallitumpaa kuin muutoin. Lain edellyttämällä tavalla käräjäoikeus voi luovuttaa henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja tieteellistä tutkimusta varten, kun laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tämän arvioimiseksi lupahakemuksen liitteeksi on esitettävä tutkimussuunnitelma. Lisätietoa tutkimuskäyttöön liittyvästä tutkimuslupahakemuksesta löytyy Tuomioistuinlaitoksen verkkosivulta.

Toimitusaika ja maksullisuus:

Asiakirjatilaukset ovat ruuhkautuneet ja toimitusaika on noin 3-4 viikkoa. Pyrimme käsittelemään tietopyynnöt mahdollisimman nopeasti. Erityisiä toimenpiteitä tai tavallista suuremman työmäärän vaativissa asiakirjatilauksissa noudatamme julkisuuslaissa määrättyjä aikarajoja.

Lisääthän asiakirjapyyntöön vielä tiedon siitä, miten haluat, että toimitamme asiakirjan

Käräjäoikeus perii käsiteltävistä asioista laissa tai asetuksessa säädetyn maksun. Lisätietoa oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivuilta .

Julkaistu 6.4.2023