Näin asioit Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa voi asioida arkisin kello 8.00 - 16.15. Käräjäoikeuden kirjaamo sijaitsee Espoossa.

Kirjaamo/asiakaspalvelu

Käräjäoikeuden asiakaspalvelu palvelee sinua, kun tarvitset lisätietoa seuraavissa asioissa:

  • Siviili- ja rikosasioiden tiedustelut
  • Asiakirja- ja todistustilaukset
  • Vihkimiset
  • Arkisto
  • Perukirjat
  • Tiedoksiannot
  • Muutoksenhaku

Länsi-Uudenmaan asiakirjat tilataan sähköpostitse osoitteesta lansi-uusimaa.ko(at)oikeus.fi. Asiakirjoja voi tilata myös puhelimitse tai asioimalla henkilökohtaisesti Espoon asiakaspalvelussa arkisin klo 8.00 - 16.15. Asiakirjatilauksista perittävistä maksuista lähetetään lasku.

Asiakaspalvelu myös vastaanottaa oikeudenkäyntiasiakirjoja kuten hakemuksia, haastehakemuksia, täydennysasiakirjoja ja vaatimuskirjelmiä. Ne voi toimittaa käräjäoikeuteen henkilökohtaisesti asiakaspalvelun aukioloaikoina, postitse, sähköpostitse tai faksilla. Turvaposti on suositeltu tapa toimittaa käräjäoikeuteen salassa pidettäviä ja arkaluontoisia asiakirjoja. Tietoa asiakirjojen lähettämisestä (esim. liitetiedostot ja turvaposti) on Asiakirjojen toimittaminen virastoon -sivulla.

Puhelin: 029 56 44000 - palvelu ruotsiksi 029 56 50421

Sähköposti: lansi-uusimaa.ko(at)oikeus.fi

Faksi: 02956 45157

Vihkiminen

Ajanvaraukset vihkimisiin tehdään käräjäoikeuden asiakaspalvelusta puhelimitse arkisin klo 8.00 - 16.15 tai sähköpostilla.

Vihkiminen virka-aikana käräjäoikeudessa on maksutonta. Virka-ajan ulkopuolella ja muualla kuin käräjäoikeudessa suoritettavista vihkimisistä peritään maksu.

Puhelin: 029 56 44000 - palvelu ruotsiksi 029 56 50421

Sähköposti: lansi-uusimaa.ko(at)oikeus.fi

Arkisto

Arkistoiduista siviili- ja rikosasioiden asiakirjoista sekä perukirjoista voi tilata kopioita ja jäljennöksiä käräjäoikeuden arkistosta.

Puhelin: 029 56 44000 - palvelu ruotsiksi 029 56 50421

Sähköposti: lansi-uusimaa.ko(at)oikeus.fi

Perukirjat

Perukirjat voidaan tilata sähköpostitse osoitteesta lansi-uusimaa.ko(at)oikeus.fi. Perukirjoja voi tilata myös puhelimitse tai asioimalla henkilökohtaisesti asiakaspalvelussa arkisin klo 8.00 - 16.15.

Perukirjatilauksista perittävistä maksuista lähetetään lasku.

Käräjäoikeus ei ole rekisteröinyt perukirjoja 1.9.1994 jälkeen. Uudemmista perukirjoista voi tilata jäljennöksen Verohallinnosta.

Tiedoksiannot

Tuomioistuin huolehtii siitä, että asianosaiset ja todistajat saavat istuntokutsut ja muut tiedoksiannot asianmukaisesti riittävän ajoissa.

Tarkemmat tiedot Haastemiehet - välilehdeltä.

Muutoksenhaku

Käräjäoikeuden ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi hakea ratkaisuun muutosta suullisesti istunnossa tai kirjallisesti.

Sähköpostiosoite: lansi-uusimaa.ko(at)oikeus.fi

Jäljennösmaksu

Sähköisesti vireille pantujen lainkäyttöasioiden sisältämien oikeudenkäyntiasiakirjojen tulostamisesta lausumapyyntöä tai tiedoksiantoa varten veloitetaan valtion maksuperustelain nojalla annetun oikeusministeriön asetuksen, tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016-2018, 5 ja 8 §:ssä tarkoitettu jäljennösmaksu.

Laskutustiedot

Tuomioistuimet vastaanottavat laskut verkkolaskuina Oikeusministeriön kirjanpitoyksikköön kuuluvat tuomioistuimet käsittelevät ja arkistoivat ostolaskunsa vain verkkolaskuina. Pyydämme teitä lähettämään laskut verkkolaskuna valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorina toimivan OpusCapita Solutions Oy:n kautta.

Palautamme maksamattomina saamamme paperilaskut. Emme vastaanota sähköpostilla tai paperisina lähetettyjä laskuja.

Verkkolaskutuspalveluun kirjautuminen ja sen käyttöön liittyvät ohjeet saatte osoitteesta www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus. Käyttöön liittyvissä kysymyksissä teitä auttaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet verkkolaskutus@palkeet.fi ja puhelinnumero 0295 563 700 palveluaika ma-pe klo 9.00–16.00.


Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus verkkolaskuosoite on:

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003730061576164

Välittäjätunnus (OpusCapita Solutions Oy): E204503

Y-tunnus: 3006157-6

ALV-tunnus: FI30061576

 
Julkaistu 27.5.2020