Talouden oma-apu

Arjen valinnat vaikuttavat talouteen. Velkaantuminen voi tapahtua pikkuhiljaa, jos menot ovat tuloja suuremmat.

Taloudellinen tilanne voi huonontua myös äkillisesti esimerkiksi, sairastumisen, työttömyyden, eron tai yritystoiminnan päättymisen seurauksena. Velkaantumisen taustalla voi olla monenlaisia tekijöitä.

Tutustu oman talouden työkaluihin, jotka auttavat sinua eteenpäin. Ratkaisu voi syntyä monen eri asian yhteisvaikutuksesta.

Vinkkejä erilaisiin vaihtoehtoihin:

Talous- ja velkaneuvojan kanssa voit pohtia tulojen ja menojen tasapainottamista sekä tilanteeseesi sopivia vaihtoehtoja.

Talous- ja velkaneuvojaan saat yhteyden esimerkiksi puhelimitse tai chatin kautta. Voit myös asioida Talousneuvolassa , jos paikkakunnallasi on sellainen.

Talous- ja velkaneuvojat löydät oikeusaputoimistoista. Talous- ja velkaneuvontapalvelut ovat maksuttomia.

Julkaistu 23.9.2021