Kuinka valitetaan hallinto-oikeuteen?

Valittamalla saa hakea muutosta päätökseen, jolla viranomainen on ratkaissut hallintoasian tai jättänyt sen tutkimatta.

Julkaistu 7.2.2022