Tietoja toiminnasta

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat. Hallinto-oikeuden tuomiopiiri on asukasluvultaan maan suurimpia. Tuomiopiirin asukasluku on yli 1 160 000 henkilöä kaikkiaan 65 kunnassa. Myös vireille tulevien asioiden määrällä mitaten Hämeenlinnan hallinto-oikeus on alueellisista hallinto-oikeuksista suurimpia.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen on keskitetty koko Manner-Suomen maataloudellista asiantuntemusta vaativat muutoksenhaut maatilatalouden tuista, maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maatalouden rakennetuista.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden pääpaikka on nimensä mukaisesti Hämeenlinna. Jyväskylässä on pysyvä istuntopaikka suullisia käsittelyitä varten.

Vuonna 2018 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tuli käsiteltäväksi 2709 asiaa ja hallinto-oikeudessa ratkaistiin 2707 asiaa. Määrältään suurimmat saapuneiden asioiden pääasiaryhmät olivat sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat (44,4 %), ulkomaalaisasiat (14,8 %) sekä valtio-oikeutta ja yleishallintoa koskevat asiat (11,8 %). Vuonna 2018 hallinto-oikeudessa oli työntekijöitä 64.

Kaikkien hallinto-oikeuksien uusimmat yhteiset toimintakertomukset ovat luettavissa hallinto-oikeuden vuosikertomukset-sivulta..

Hämeenlinnan hallinto-oikeus toimii kahdessa osastossa. 1. osasto käsittelee etupäässä verovalituksia ja suurimman osan sosiaali- ja terveysasioista. 2. osastolla ovat rakentamiseen ja ympäristöön sekä mm. kuntien itsehallintoon liittyvät valitukset.

Tyojarjestys_1.1.2017.pdf (pdf, 0.45 Mt)

Hallinto-oikeuden etusivulle
Valituksen teko
Lainvoimaisuustodistus

 
Julkaistu 8.10.2019