Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa

Tämän julkaisun kirjoitukset koostuvat Helsingin hovioikeuspiirin yliopistollisen laatuhankkeen kurssilla Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessioikeudessa ja rikosoikeudessa laadituista lopputöistä. Artikkeleiden kirjoittajat ovat pääasiassa hovioikeuspiirin lainkäyttöhenkilökuntaa. Kirjoituksissa käsitellään otsikon asiaa käytännön toimijan näkökulmasta.

(21kB) Nimiösivu ja sisällysluettelo

01_Nimiosivu_ja_sisallysluettelo.pdf (pdf, 0.02 Mt)5 s.

(14kB) Esipuhe / Mikko Könkkölä

02_Esipuhe_Mikko_Konkkola.pdf (pdf, 0.01 Mt)1 s.

(19kB) Alkulause / Laura Ervo, Raimo Lahti ja Jukka Siro

03_Alkulause_Laura_Ervo_Raimo_Lahti_ja_Jukka_Siro.pdf (pdf, 0.02 Mt)2 s.

(314kB) Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa ja vangitsemisesta päätettäessä / Markku Fredman

04_Asianosaisjulkisuus_esitutkinnassa_ja_vangitsemisesta_paatettaessa_Markku_Fredman.pdf (pdf, 0.31 Mt)66 s.

(131kB) Kirjatun todistajankertomuksen käyttö näytön arvioinnissa / Kaira Gardemeister

05_Kirjatun_todistajankertomuksen_kaytto_nayton_arvioinnissa_Kaira_Gardemeister.pdf (pdf, 0.13 Mt)24 s.

(117kB) Asianomistajan vaitiolo-oikeuden suhteesta vastaajan vastakuulusteluoikeuteen / Heli Melander

06_Asianomistajan_vaitiolo-oikeuden_suhteesta_vastaajan.._Heli_Melander.pdf (pdf, 0.11 Mt)21 s.

(115kB) Euroopan unionin perusoikeuskirja - perusoikeudet ja lainkäyttö / Tero Kujala

07_Euroopan_unionin_perusoikeuskirja_-_perusoikeudet_ja_lainkaytto_Tero_Kujala.pdf (pdf, 0.11 Mt)24 s.

(168kB) Totuus vai oikeudenmukaisuus - milloin tuomioistuimen tulee jättää todistelu hyödyntämättä rikosprosessissa / Petra Spring-Reiman

08_Totuus_vai_oikeudenmukaisuus_-_milloin_tuomioistuimen..._Petra_Spring-Reiman.pdf (pdf, 0.16 Mt)27 s.

(238kB) Ihmiskauppa ja ihmisoikeudet / Tiina-Liisa Autio ja Anna Karjala

09_Ihmiskauppa_ja_ihmisoikeudet_Tiina-Liisa_Autio_ja_Anna_Karjala.pdf (pdf, 0.23 Mt)41 s.

(152kB) Identiteettivarkaudet - haasteita rikostutkinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille / Tea Kangasniemi

10_Identiteettivarkaudet_-_haasteita_rikostutkinnalle_ja_-oik..._Tea_Kangasniemi.pdf (pdf, 0.15 Mt)21 s.

(171kB) Itsekriminointisuoja korkeimman oikeuden viimeaikaisessa oikeuskäytännössä - tarkastelun kohteena erityisesti ratkaisut KKO 2009:80 ja KKO 2010:41 / Jenni Korvenmaa

11_Itsekriminointisuoja_korkeimman_oikeuden_viimeaikai..._Jenni_Korvenmaa.pdf (pdf, 0.17 Mt)26 s.

(148kB) Vihapuhe Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa / Riikka Rask

12_Vihapuhe_Euroopan_ihmisoikeustuomioistuimen_oikeuskaytannon_valossa_Riikka_Rask.pdf (pdf, 0.14 Mt)31 s.

(10kB) Kirjoittajat

13_Kirjoittajat.pdf (pdf, 0.01 Mt)1 s.

 
Julkaistu 21.3.2014