Vastaamo-kokonaisuuden tuomioistuinkäsittely  Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa

Vastaamo-kokonaisuuden tuomioistuinkäsittely järjestetään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Asiakokonaisuus on laadultaan poikkeuksellinen ja kooltaan erityisesti asianosaisten lukumäärästä johtuen kaikkien aikojen suurin maassamme. Se vaatii käräjäoikeudelta erityisiä toimenpiteitä, jotta asia saadaan käsitellyksi lain mukaisessa määräajassa ja järjestyksessä kaikkien asiaan osallisten oikeudet turvaten.

Huom. Käräjäoikeus on puolueeton tuomioistuin eikä siksi voi antaa asianomistajalle mahdollisten vaatimusten sisältöön liittyvää neuvontaa. Tältä osin asianomistajia pyydetään kääntymään esimerkiksi Rikosuhripäivystys RIKU:n tai juristin puoleen.

AjankohtaistaTuomio Vastaamo-asiassa on ladattavissa oheisesta linkistä suomenkielisenä pdf-liitteenä.

Vastaamo-asian tuomio [pdf, 233.3 kt]

Kumpikin osapuoli voi hakea ratkaisuun muutosta valittamalla siitä hovioikeuteen 30 päivässä. Asiassa on kuitenkin ensin ilmoitettava tyytymättömyyttä 7 päivässä.

Muussa tapauksessa tuomio tulee lainvoimaiseksi.

Korvausvaatimukset käsitellään erillisissä oikeudenkäynneissä. Korvausvaatimusten käsittelystä kerrotaan lisää näillä verkkosivuilla myöhemmin.

Käräjäoikeus tiedottaa tärkeimmistä asian käsittelyyn liittyvistä seikoista tiedottein sekä tällä käräjäoikeuden sivuilla. 

Asianomistajia ja yleisöä pyydetään seuraamaan näitä verkkosivuja. Mikäli asianomistajalla kuitenkin on kysyttävää, kysymyksen voi lähettää osoitteella [email protected] tai asiasta voi soittaa numeroon 029 56 45110.

Yhteyttä voi ottaa myös rikosuhripäivystys RIKU:n .

Asianomistaja on väitetyn rikoksen uhri tai vahinkoa kärsinyt.

Rikosoikeudenkäynnissä asianosaisia ovat rikoksen uhri eli asianomistaja (jos hänellä on vaatimuksia), syytetty eli vastaaja ja syyttäjä, joka esittää vastaajaa koskevan syytteen. Tapauksen selvittämiseksi oikeudessa kuullaan usein myös todistajia.

Rikosasian oikeudenkäynnissä käräjäoikeudessa selvitetään, onko epäilty syyllistynyt rikokseen sekä päätetään, millainen rangaistus syylliselle teosta määrätään. Ennen asian ratkaisemista epäiltynä olevaa vastaajaa pidetään syyttömänä.

Rikosjutun käsittelyä oikeudessa johtaa tuomari. Suurimman osan rikosasioista käsittelee ja ratkaisee yksi tuomari. Vakavimmat rikosasiat käsitellään tuomarin ja lautamiesten muodostamassa kokoonpanossa. Rikosjutun voi käsitellä myös kahden tai kolmen tuomarin kokoonpano, jos asia on erityisen vaikea tai muu erityinen syy sitä vaatii. Vastaamo-asia on käsitelty kolmen tuomarin kokoonpanossa.

Julkaistu 23.11.2023