Ta kontakt

Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå betjänar vardagar kl. 9.00–11.00 samt 13.00-15.00.

Boka tid i förväg på numret 029 566 1800.


Rättshjälp

Besöksadress: Torggatan 16 A, AX-22100 Mariehamn, Åland
Telefonnummer: 029 566 1800. Vid samtal från Sverige/utrikes +358 295 661 800.
E-post: aland.rh(at)om.fi
Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.


Ekonomi- och skuldrådgivning

Besöksadress: Torggatan 16 A, AX-22100 Mariehamn,
Telefonnummer: 029 566 1803. Vid samtal från Sverige/utrikes +358 295 661 803.
E-post: aland.es(at)om.fi
Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.


Allmän intressebevakning

Besöksadress: Torggatan 16 A, AX-22100 Mariehamn
Telefonnummer: 029 566 1804 (Må-To 9.00-11.00). Vid samtal från Sverige/utrikes +358 295 661 804.
E-post: aland.ib(at)om.fi
Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.


Personal

Ledande offentligt rättsbiträde

Rättshjälpssekreterare

Allmän intressebevakare - Ekonomi- och skuldrådgivare

Intressebevakningssekreterare

Publicerad 26.8.2019