Eko­no­mi- och skuldråd­giv­ning

Läs mer om eko­no­mi- och skuldråd­giv­ning

An­vänd e-tjäns­ten

Uträtta dina ärenden elektroniskt när det passar dig.

Ring en byrå

Du kan få ekonomi- och skuldrådgivning per telefon. Rådgivningstider och telefonnummer finns på byråernas egna webbsidor.

Boka in ett möte

Om du vill boka in ett möte med en ekonomi- och skuldrådgivare, ta först kontakt per telefon eller via e-tjänsten.

Ställ en frå­ga i chat­ten

Klicka på chattsymbolen nere i hörnet och diskutera anonymt med en ekonomi- och skuldrådgivare. Du behöver inte registrera dig i tjänsten och rådgivningen är av allmän natur.

Du kan inte boka in ett möte via chatten.

Svenska: Fre kl. 10–12
Finska: Mån–fre kl. 10–12. och torsdagar också kl. 14–16.
Engelska: Ons kl. 10–12