Velkajärjestely

Ylivelkaantumiseen haetaan aina ensin ratkaisua vapaaehtoisista velkojen järjestelykeinoista. Jos ne eivät riitä ratkaisemaan velkatilannettasi, voit hakea käräjäoikeudelta yksityishenkilön velkajärjestelyä.

Velkajärjestelyn voit saada, jos et kykene maksamaan velkojasi eikä taloudelliseen tilaasi ole odotettavissa korjausta. Jos velkajärjestelylle on olemassa este, sen myöntämiseksi edellytetään painavia perusteita.

Jos sinun on mahdollista selviytyä veloistasi myymällä muuta kuin perusturvaan kuuluvaa omaisuuttasi, vähentämällä menojasi tai lisäämällä tulojasi, sinulle ei voida myöntää velkajärjestelyä. Velkajärjestelyä ei myönnetä myöskään silloin, kun velat voi maksaa kohtuullisessa ajassa tai maksukyvyttömyys on tilapäistä.

Apua ja neuvoja velkajärjestelyssä saat talous- ja velkaneuvojilta.

 
Julkaistu 31.12.2018