Yrittäjän velkajärjestely

Pienyrittäjät

Ammatin- ja elinkeinonharjoittajana voit hakea yritystoimintasi velkojen järjestelemiseen yksityishenkilön velkajärjestelyä, joka on kevyempi ja halvempi menettely kuin yrityssaneeraus. Yksityishenkilön velkajärjestely pienyritystoimintaan ei tule kyseeseen silloin, kun yrityksesi on yhtiömuotoinen (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö).

Jotta yrittäjälle voitaisiin myöntää velkajärjestely, on yritystoiminnan oltava melko pienimuotoista, lähinnä omaan työpanokseen perustuvaa, eikä sen tervehdyttäminen saa edellyttää yritystoimintaa koskevia järjestelyjä. Lisäksi yritystoiminnan on oltava niin kannattavaa, että sen kulut tulevat jatkossa hoidetuiksi ja velallinen pystyy maksamaan velkojilleen edes osan veloista. Velkajärjestelyn edellytyksenä on, että järjestellään sekä yksityistalouden että elinkeinotoiminnan velat.

Pienyrittäjän on esitettävä velkajärjestelyä varten luotettavan asiantuntijan laatima selvitys elinkeino-toiminnan taloudellisesta tilasta ja jatkamiskelpoisuudesta. Yritys-Suomen Talousapu - puhelinpalvelussa tehdään maksutta alustava arvio yritystoiminnan kannattavuudesta ja mietitään tarvittaessa vaihtoehtoja velkajärjestelylle. Jos Talousapu-palvelu arvioi, että yritystoimintaa koskevat velkajärjestelyn ehdot täyttyvät, varaa aika talous- ja velkaneuvontaan.

Yritystoiminta tulonlähteenä

Jos olet velkaongelmissa ja tulonlähteenäsi on yritystoiminta, niin voit hakea henkilökohtaisille veloillesi yksityishenkilön velkajärjestelyä. Velkajärjestelyn saamiseksi on täytyttävä sekä yleiset velkajärjestelyn edellytykset että elinkeinotoimintaa harjoittavaa velallista koskevat erityissäännökset. Erityissäännökset määritellään velkajärjestelylaissa.

Päättynyt yritystoiminta

Jos yritystoimintasi on päättynyt, vastuullesi jääneet velat on mahdollista järjestellä yksityishenkilön velkajärjestelyssä.

Talous- ja velkaneuvojat auttavat sinua maksutta.

 
Julkaistu 31.12.2018