Ta kontakt

Du kan nå personalen så här

Rättshjälpsbyrån vid Vanda verksamhetsstället öppen vardagar kl. 8 - 16.15.

Rättshjälpsbyrån vid Borgå verksamhetstället är öppen måndag, onsdag och fredag kl. 9 - 11 och 12 - 15.

Boka tid för mottagning i förväg.
Tid kan bokas per telefon 029 566 0160.
Tidsbokning mån-fre kl. 9.00 - 11.00 och 12.00- 15.30.

E-postadressen till rättshjälpsbyrån är ita-uusimaa.oikapu(at)oikeus.fi
Ersätt (at)-märket med @-märket då du sänder e-post.

Personal

Ledande offentligt rättsbitträde:

Rosengren Jonathan

Offentiliga rättsbiträden, Vanda verksamhetsställe:

Aalto Janne
Hyvärinen Ella
Hämäläinen Juha
Kankaanpää Terhi
Mäki Elsa
Ruotsalainen Tuuli
Snellman Kristiina

Offentiliga rättsbiträden, Borgå verksamhetsställe:

Isosaari Päivi
Johansson Sirpa
Talja Tilda
Äijälä Tiina

Rättshjälpssekreterare, Vanda verksamhetsställe:

Anttila Riikka
Eskelinen Raija
Hietamäki Tiina
Knuutila Outi
Purtilo Laura
Sandberg Sirpa
Sinivuori Julia
Venäläinen Anitta

Rättshjälpssekreterare, Borgå verksamhetsställe:

Kemppi Tuija

Publicerad 7.2.2021