Att söka rättshjälp

Ansökan om rättshjälp görs till den statliga rättshjälpsbyrån.

Ansökan kan göras till vilken rättshjälpsbyrå som helst, oberoende av var sökanden bor. Mest praktiskt är det att besöka närmaste byrå.

Sökanden skall lämna in en utredning om inkomster och utgifter som han eller hon yrkar få beaktade som avdrag samt en utredning om egendom och skulder. Härutöver skall sökanden lägga fram en utredning om det ärende i vilket rättshjälp söks samt om en rättsskyddsförsäkring som sökanden eventuellt har.

 
Publicerad 27.8.2014