Rättshjälps e-tjänster

I e-tjänsten kan du göra en preliminär beräkning för att se om du har rätt till rättshjälp och du kan lämna in en ansökan om rättshjälp. Du kan spara en halvfärdig ansökan om rättshjälp och fortsätta fylla i den senare.

Du kan logga in e-tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Om du inte har möjlighet att logga in i e-tjänsten kan du ansöka om rättshjälp hos rättshjälpsbyrån.

Du behöver inte logga in för att göra en preliminär beräkning om rättshjälp.

I e-tjänsten kan biträden och försvarare göra en ansökan om rättshjälp för sina klienter samt framställa begäran om arvode och kostnadsersättning av statens medel.

I e-tjänsten kan tolkar och översättare göra upp en fakturaspecifikation och skicka den till en domstol eller rättshjälpsbyrå.

Länkar

Publicerad 15.12.2022