Klienter

Klienten kan ansöka om rättshjälp genom att fylla i en elektronisk ansökan på Internet i justitieförvaltningens e-tjänst. Klienten behöver nätbankskoder för att logga in i systemet. Om klienten inte har nätbankskoder, bör han eller hon kontakta antingen en rättshjälpsbyrå eller en jurist som sköter rättshjälpsärenden. Efter att ha loggat in i e-tjänsten ska klienten via den elektroniska ansökan lämna in uppgifter om det ärende i vilket rättshjälp söks samt en utredning om sina inkomster och sin förmögenhet. I e-tjänsten krävs sökanden inte att lägga fram verifikat för inkomster och förmögenhet, utan uppgifterna kontrolleras med stickprov. Ett rättshjälpsbeslut sänds som e-brev till sökanden.

Med hjälp av Rättshjälpsräknaren kan klienten göra en uträkning angående hans eller hennes möjligheter att få kostnadsfri rättshjälp eller rättshjälp som partiellt ska ersättas. Rättshjälpsräknaren kan användas utan att logga in i det själva systemet.

I e-tjänsten kan klienten göra en elektronisk tidsbokning till rättshjälpsbyrån för att behandla ett nytt eller ett anhängigt ärende.
 
Publicerad 3.1.2017