Yrkanden på arvode och ersättning

Biträden och försvarare ska lämna in alla begäran om arvode och ersättning av statens medel elektroniskt via justitieförvaltningens e-tjänst, om

  • rättshjälpsbeslutet har fattats vid en rättshjälpsbyrå efter den 1 mars 2010 eller
  • förordnandet till offentlig försvarare eller målsägandebiträde har getts eller beslutet om rättshjälp har fattats vid en domstol efter den 1 augusti 2012.

Av yrkandet ska framgå det begärda arvodet med specifikation av åtgärder och använd tid per dag genom att ange datum, typ av fakturering (typ av åtgärd dvs. tid för sammanträdet, restid till sammanträdet, resekostnader osv.) och varaktighet i timmar. Domstolen ska tillägga varaktighet för sammanträdet.

I systemet har konstruerats ett gränssnitt, genom vilket uppgifterna som matats in i faktureringssystemet av en byrå automatiskt överförs till rättshjälpssystemet. Då måste också faktureringssystemet av en byrå ha ett motsvarande gränssnitt till rättshjälpssystemet. Om byrån inte har ett med systemet kompatibelt faktureringsprogram, ska biträdet inskriva åtgärder både i systemet av sin byrå och i rättshjälpssystem.

Ytterligare information om gränssnittet som behövs mellan ett faktureringsprogram och systemet fås från Justitieförvaltningens datateknikcentral:

ork_tuki(at)om.fi

 
Publicerad 3.1.2017