Att bli klient inom rättshjälpen

Rättshjälp kan beviljas både i samband med rättegångar och i andra ärenden. Ärendets art och betydelse påverkar rättshjälpens innehåll.

Publicerad 7.2.2021