Ingångssidan » Att bli klient inom rättshjälpen

Att bli klient inom rättshjälpen

Rättshjälp kan beviljas både i samband med rättegångar och i andra ärenden. Ärendets art och betydelse påverkar rättshjälpens innehåll.

 
Publicerad 18.12.2014