Andra ärenden än rättegångsärenden

Utöver rättegångar omfattar rättshjälpen också övriga advokattjänster. Sådana tjänster är t.ex. juridisk rådgivning, förlikningsförhandlingar med motparten, bouppteckningar, hjälp vid avvittring och arvsskifte, upprättande av handlingar och överklagande av beslut.

Som rättshjälp lämnas övriga advokattjänster endast av de, inte av privata biträden.

I ärenden som sköts utomlands omfattar rättshjälpen juridisk rådgivning.

 
Publicerad 21.8.2013