Försvarare i brottmål

Vid rättegång i brottmål och förundersökning har svaranden i vissa fall rätt att oberoende av sin ekonomiska ställning få en försvarare.

För den som är misstänkt för ett grovt brott samt för den som är anhållen eller häktad utses på begäran en offentlig försvarare. På eget initiativ kan domstolen utse en försvarare för en person som inte har fyllt 18 år eller som inte kan sköta sitt eget försvar.

Till försvarare utses ett offentligt rättsbiträde, en advokat eller någon annan jurist som har tillstånd att vara verksam som rättegångsbiträde. I allmänhet utses till uppgiften den person som svaranden själv har föreslagit.

Försvararens arvode betalas av staten. En svarande som dömts för ett brott måste ersätta staten för försvararens arvode. Men om svaranden på grund av sina inkomster skulle ha rätt till allmän rättshjälp, bestäms hans skyldighet att ersätta staten för arvodet enligt dessa system.

 
Publicerad 25.8.2014