Brottsoffer

Brottsoffer kan få ett biträde eller en stödperson

Om en person faller offer för familjevåld eller ett sexualbrott, kan domstolen för honom förordna ett biträde eller en stödperson för förundersökningen och rättegången. Om offret framställer anspråk under rättegången, förordnar domstolen ett biträde för honom. Om offret inte har några anspråk, kan för honom förordnas en stödperson.

Biträdet och stödpersonen förordnas oberoende av offrets inkomster och deras arvoden och kostnader betalas av statens medel. Till rättegångsbiträde för målsäganden förordnas ett offentligt rättsbiträde, en advokat eller någon annan jurist som har tillstånd att vara verksam som rättegångsbiträde. I allmänhet förordnas till biträde den person som målsäganden själv föreslår.

 
Publicerad 25.8.2014