Vad kostar rättshjälpen

För mindre bemedlade är rättshjälpen gratis. Andra måste stå för en del av kostnaderna. Av sökanden uppbärs en rättshjälpsavgift och en självriskandel.

Publicerad 7.2.2021