Offentligt rättsbiträde

En jurist som arbetar vid en statlig rättshjälpsbyrå har tjänstebenämningen offentligt rättsbiträde.

Publicerad 7.2.2021