Privat biträde

Privata advokattjänster får man från advokatbyråer och juridiska byråer samt andra företag som erbjuder juridiska tjänster.

En advokat är en jurist som är medlem i Finlands Advokatförbund. Advokaternas verksamhet övervakas både av den tillsynsnämnd som finns i samband med Finlands Advokatförbund och av justitiekanslern. En advokat måste iaktta god advokatsed. Yrkesbenämningen advokat får användas endast av de advokater som finns upptagna i advokatförteckningen.

Ett rättegångsbiträde med tillstånd är en jurist som rättegångsbiträdenämnden har bevilja tillstånd att vara verksam som rättegångsbiträde. Ett rättegångsbiträde med tillstånd ska i sin verksamhet som rättegångsombud eller rättegångsbiträde i en domstol iaktta yrkesetiska regler som motsvarar reglerna om god advokatsed. Till denna del står rättegångsbiträdena med tillstånd under tillsyn av den tillsynsnämnd som finns i samband med Finlands Advokatförbund, justitiekanslern och rättegångsbiträdesnämnden.

 
Publicerad 8.9.2015