Filex

Ekonomi- och skuldrådgivning

Ekonomi- och skuldrådgivarna kan hjälpa dig som är orolig för din egen ekonomi. Du får råd i alla slags ekonomiska ärenden i vardagen och hjälp till exempel med att planera din penninganvändning och att hålla budgeten. Du behöver inte ha skulder för att kunna kontakta ekonomi- och skuldrådgivningen. Det lönar sig att be om hjälp direkt när du blir fundersam över din egen ekonomi eller oroar dig för någon som står dig nära.

Ekonomi- och skuldrådgivningen kan hjälpa dig också i frågor som gäller skulder. Ekonomi- och skuldrådgivaren kan bl.a.

  • gå igenom din ekonomiska situation tillsammans med dig
  • hjälpa dig med att överväga olika alternativ för att lösa problemen
  • bistå i att ingå betalningsavtal.

Ekonomi- och skuldrådgivaren kan också hjälpa dig att ansöka om saneringslån eller skuldsanering.

Rättshjälpsbyråernas ekonomi- och skuldrådgivning är en gratis tjänst som ordnas av staten. Rådgivning ges av ekonomi- och skuldrådgivare samt av rättshjälpssekreterare som bistår dem. Rådgivningen är konfidentiell och personalen har tystnadsplikt.

Rättshjälpsbyråerna hör till statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. Läs mer om organisationen.

Ta kontakt

Publicerad 19.4.2023