Ekonomirådgivningen

Ekonomirådgivningen är en tjänst där du med låg tröskel kan diskutera vardagliga penningfrågor utan tidsbokning. Du kan reflektera över din situation, få råd och kartlägga dina alternativ tillsammans med sakkunniga.

Hos ekonomirådgivningen kan du diskutera med flera olika sakkunniga, som t.ex. med ekonomi- och skuldrådgivare som arbetar under rättshjälpsbyråernas ekonomi- och skuldrådgivning.

Ekonomirådgivningen i följande städer:

Publicerad 24.5.2024