Riita-asian käsittelyn vaiheet

Rii­ta-asiois­sa on ky­sy­mys yk­si­tyis­ten ih­mis­ten tai yri­tys­ten eri­mie­li­syyk­sien rat­kai­se­mi­ses­ta puo­lu­eet­to­mas­ti tuo­miois­tui­mes­sa. Ky­sy­mys voi olla esi­mer­kik­si va­hin­gon­kor­vauk­ses­ta, pe­rin­tö­rii­das­ta, kau­pan pur­ka­mi­ses­ta, tai huo­neis­ton vuo­kras­ta. Kä­rä­jä­oi­keu­det an­ta­vat ulos­ot­to­kel­poi­sia tuo­mioi­ta myös rii­dat­to­mis­sa vel­ko­mis- ja hää­tö­asiois­sa.

Julkaistu 21.1.2021