Ta kontakt

Du kan nå personalen så här:

Kundservicenumret 029 56 52330 betjänar från måndag till fredag kl. 8 - 16.15.

Intressebevakarna och intressebevakningsssekreterarna har telefontid från måndag till fredag kl. 10 -11.

Möte med intressebevakare eller intressebevakningssekreterare enbart med tidsbokning.

E-postadressen till Östra Nylands intressebevakningsbyrå är ita-uusimaa.edunvalvonta(at)oikeus.fi
Ersätt (at)-märket med @-märket då du sänder e-post.

Intressebevakningsbyråns ledare

Ledande allmän intressebevakare Ulla Mänttäri tel. 029 56 52331

ita-uusimaa.johtava.edunvalvonta(at)oikeus.fi

Allmänna intressebevakare och arbetspar

Vanda verksamhetsstället

1. allmän intressebevakare tel. 029 56 52333
intressebevakningssekreterare tel. 029 56 52338
intressebevakningssekreterare tel. 029 56 52340
ita-uusimaa.1yev.edunvalvonta(at)oikeus.fi

2. allmän intressebevakare tel. 029 56 52335
intressebevakningssekreterare tel. 029 56 52336
intressebevakningssekreterare tel. 029 56 52344
ita-uusimaa.2yev.edunvalvonta(at)oikeus.fi

3. allmän intressebevakare tel. 029 56 52337
intressebevakningssekreterare tel. 029 56 52332
intressebevakningssekreterare tel. 029 56 52345
ita-uusimaa.3yev.edunvalvonta(at)oikeus.fi

6. allmän intressebevakare tel. 029 56 52162
intressebevakningssekreterare tel. 029 56 52167
ita-uusimaa.6yev.edunvalvonta(a)oikeus.fi

7. allmän intressebevakare tel. 029 56 52346
intressebevakningssekreterare tel. 029 56 52343
intressebevakningssekreterare tel. 029 56 52347
intressebevakningssekreterare tel. 029 56 52174
ita-uusimaa.7yev.edunvalvonta(at)oikeus.fi

Borgå verksamhetsstället

4. allmän intressebevakare tel. 029 56 52161
intressebevakningssekreterare tel. 029 56 52164
intressebevakningssekreterare tel. 029 56 52171
ita-uusimaa.4yev.edunvalvonta(at)oikeus.fi

5. allmän intressebevakare tel. 029 56 52163
intressebevakningssekreterare tel. 029 56 52165
intressebevakningssekreterare tel. 029 56 52166
ita-uusimaa.5yev.edunvalvonta(at)oikeus.fi

Publicerad 20.1.2021