Arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen

Arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen har till uppgift att till problem och frågor som förekommer ge rekommendationer för tolkning och förfarandesätt gällande principer och enhetliga förfarandesätt för skötsel av de intressebevakades ärenden.

Sammanfattningar uppgörs över frågor som behandlas vid möten för arbetsgruppen för allmän intressebevakning.

Tillsättning

Den allmänna intressebevakningen har utvecklats i arbetsgrupper sedan år 2009. Mandatperioden för den aktuella arbetsgruppen är 1.4.2019–31.12.2021. I arbetet deltar ledande allmänna intressebevakare, allmänna intressebevakare, intressebevakningssekreterare samt representanter för förmyndarskapsmyndigheten och justitieministeriet. Arbetsgruppen ska särskilt utveckla kvaliteten på intressebevakningen.

Publicerad 25.9.2020