Organisation

Intressebevakningsbyråer

Intressebevakningsbyråerna tillhandahåller tjänster för allmän intressebevakning

Vid intressebevakningsbyråerna jobbar allmänna intressebevakare och intressebevakningssekreterare. Som chef för en intressebevakningsbyrå fungerar den ledande allmänna intressebevakaren.

Det finns totalt 23 intressebevakningsbyråer. I siffran ingår Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå, som tillhandahåller tjänster för intressebevakning, rättshjälp samt ekonomi- och skuldrådgivning. En intressebevakningsbyrå kan ha flera verksamhetsställen.

Byråerna hör administrativt till sex rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt.

Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten är Södra Finland, Östra Finland, Sydöstra Finland, Sydvästra Finland, Västra och Inre Finland samt Norra Finland.

Kontaktuppgifter till intressebevakningsbyråerna

Intressebevakning i form av köpta tjänster

Intressebevakningstjänster kan också produceras som köpta tjänster. Köpta tjänster upphandlas av rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet. Närmare uppgifter om tjänsteproducenterna i de enskilda distrikten och om fördelningen av huvudmännen mellan tjänsteproducenterna (på finska):

Finlex

Publicerad 22.4.2020