Som fullföljdsdomstol har Helsingfors förvaltningsdomstol som uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden.

För­valt­nings­doms­to­len av­gör bes­vär som an­förts över of­fent­li­ga förvaltningens bes­lut samt över för­valt­ningst­vis­te­mål. Till domkretsen för Hel­sing­fors för­valt­nings­doms­tol hör Nylands kom­mu­ner­. Vid Hel­sing­fors för­valt­nings­doms­tol hand­läggs även he­la lan­dets mer­vär­dess­katte- och tull­bes­vär.

Ärendena av­görs i sk­rift­ligt förfarande. Förvaltningsdomstolen kan vid behov bestämma att ordna en muntlig förhandling eller förrätta syn för att tilläggsutredningar ska kunna fås.

Verksamhetsområde Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda, Vichtis


Skötsel av ärenden i Helsingfors förvaltningsdomstolen och förebyggande av coronavirusinfektionen
Helsingfors förvaltningsdomstol uppmanar att skötseln av ärenden i första hand sker elektroniskt via e-tjänsten eller e-post (helsinki.hao(at)oikeus.fi). Läs mer


Öppethållningstider: Kundtjänsten/registratorskontoret betjänar per telefon mån - fre kl. 8.00 - 16.15. Under övriga tider kan kundtjänsten kontaktas per e-post helsinki.hao(at)oikeus.fi.

Kundtjänststället i Böle är öppet mån - fre kl. 8.00 - 16.15. Sä­ker­hets­kont­roll ut­förs för alla kunder.

Helsingfors förvaltningsdomstol
Besöksadress: Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Postadress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

Telefonnummer: Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069 (mån - fre kl. 8.00 - 16.15)
Fax: 029 56 42079
E-post: helsinki.hao(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt at med @.
Växel: 029 56 42000
 
Publicerad 23.11.2020