Liten förvaltningsdomstolsordlista

Med ordlistan vill vi på ett så åskådligt sätt som möjligt presentera det finska rättssystemet, särskilt förvaltningsdomstolarnas verksamhet. Vi hoppas att ordlistan ska bidra till att göra det klarare varför förvaltningsdomstolarna finns, vilka uppgifter de har och varför det är viktigt att myndigheternas beslut kan överklagas hos dessa domstolar.

Bilagor

Publicerad 14.5.2021