Information om Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingfors förvaltningsdomstol har som uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över offentliga förvaltningens beslut samt över förvaltningstvistemål. Ärendena avgörs i skriftligt förfarande. Förvaltningsdomstolen kan vid behov bestämma att ordna en muntlig förhandling eller förrätta syn för att tilläggsutredningar ska kunna fås.

Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets mervärdesskatte- och tullbesvär.

Domkrets

Förvaltningsdomstolens domkrets utgörs av landskapet Nyland:

Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis

Förvaltningsdomstolens domkrets är hela landet då det är fråga om förtullningsbesvär eller besvär som gäller medvärdeskatt.

Organisation

Förvaltningsdomstolens överdomare Ann-Mari Pitkäranta leder domstolens verksamhet. Andra ledamöter i förvaltningsdomstolen är förvaltningsrättsdomare, föredragande vid förvaltningsdomstolen och notarier. Förvaltningsbyrån leds av förvaltningschefen Riikka Asa.

Arbetsordning

Enligt domstolslagen meddelas närmare föreskrifter om en domstols verksamhet, behandlingen av rättskipningsärenden och administrativa frågor och annan organisering av arbetet i domstolens arbetsordning. Arbertsordningen ska godkännas av domstolen.

Helsingfors förvaltningsdomstols arbetsordning finns bara på finska.

Helsingin hallinto-oikeuden työjärjestys [pdf, 195.8 kt]


Publicerad 22.12.2020