Information om Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingfors förvaltningsdomstol är en allmän regional förvaltningsdomstol i landskapet Nyland. Till dess domkrets hör 26 kommuner. Största delen av de ärenden som förvaltningsdomstolarna handlägger är besvär över statliga och kommunala myndigheters beslut.

Domkrets

Förvaltningsdomstolens domkrets utgörs av landskapet Nyland:

Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis

Förvaltningsdomstolens domkrets är hela landet då det är fråga om förtullningsbesvär eller besvär som gäller medvärdeskatt.

Organisation

Förvaltningsdomstolens överdomare leder domstolens verksamhet och svarar för dess resultat. Ledamöter i förvaltningsdomstolen är överdomaren och förvaltningsrättsdomare. Av domstolens föredraganden är förvaltningsrättssekreterare och notarier. Kansliet leds av förvaltningschefen. Den fast anställda personalen i Helsingfors förvaltningsdomstol består av ungefär 140 personer. Därtill kan det finnas tidsbundet anställd personal.

Arbetsordning

Enligt domstolslagen, som trätt i kraft 1.1.2017, meddelas närmare föreskrifter om en domstols verksamhet, behandlingen av rättskipningsärenden och administrativa frågor och annan organisering av arbetet i domstolens arbetsordning. Arbertsordningen ska godkännas av domstolen.

Helsingfors förvaltningsdomstols arbetsordning har godkänts med överdomarens beslut 30.12.2016 och finns bara på finska.

Helsingin hallinto-oikeuden työjärjestys (pdf, 0.23 Mt)

 
Publicerad 22.12.2020