november
8.11.2019
»

Enligt nyheterna kan poststrejken från och med 11.11.2019 orsaka förseningar eller på annat sätt störa möjligheterna att skriftligt sköta ärenden i domstolarna.

oktober
29.10.2019
»

Kyösti-kundterminalerna för domstolarnas operativsystem för förfrågningar tas ur bruk 30.10.2019. Det har varit möjligt att använda systemet vid kundterminalen i Helsingfors förvaltningsdomstols registratorskontor.

mars
20.3.2019
»

I den av Helsingfors förvaltningsdomstol idag publicerade verksamhetsberättelsen gås utöver en översikt av statistiken även igenom de utvecklingsprojekt av organisationen som pågått under året, den fortbildning som rättsskipningspersonalen erhållit samt de e-tjänster för sakkunniga och för uträttande av ärenden som togs i bruk i förvaltningsdomstolen under sommaren 2018. I verksamhetsberättelsen lyfts även betydande avgöranden från förra året som också fått stor uppmärksamhet i media fram.

Publicerad 2.4.2020