maj
4.5.2020
»

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst är tillfälligt ur bruk 5.-10.5.2020 på grund av att tjänsten uppdateras. Efter uppdateringen förbättras e-tjänstens användarvänlighet.

april
1.4.2020
»

År 2019 förverkligades flera förändringar i Helsingfors förvaltningsdomstol. De största var förberedelsen av en organisationsförändring och provanvändningen av ett nytt informationssystem. Förra året firades också förvaltningsdomstolarnas 20-åriga tillvaro.

mars
20.3.2020
»

I undantagsförhållanden är det viktigt att upprätthålla medborgarnas förtroende för samhällets funktioner. Högsta förvaltningsdomstolens president Kari Kuusiniemi garanterar att förvaltningsdomstolarna fortsätter sin verksamhet i så normal ordning som möjligt.

16.3.2020
»

På grund av situationen med coronavirus rekommenderar Helsingfors förvaltningsdomstol att kommunikationen i första hand sker elektroniskt via e-tjänsten eller e-post. Förvaltningsdomstolen rekommenderar att man infinner sig personligen eller lämnar in handlingar per post enbart om det är nödvändigt.

februari
7.2.2020
»

Förvaltningsdomstolarna blir ofta i skuggan av de allmänna domstolarna. Tvister och brott är alltid mer spännande än förvaltningsbesvär, återbrytande eller ett myndighetsbeslut som upplevs som felaktigt.

Publicerad 23.9.2020