Uppgifter om identiteten av personer som gjort invändningar mot utlämnandet av sina skatteuppgifter var inte sekretessbelagda

Helsingfors förvaltningsdomstol har i dag meddelat beslut med vilka domstolen avgjort sju besvär som gäller utlämnandet av inkomstskattrelaterade uppgifter till medier.

Publicerad 20.4.2021