Kontakt

Förteckningen över verksamhetsställen

Norra Finlands förvaltningsdomstol

Besöksadress:
Isokatu 4
3 krs
90100 Oulu
Postadress:
PL 189
90101 Oulu
Telefonnummer:
Puhelin: 029 56 42800
Fax:
Faksi: 029 56 42841
E-post: