Kontaktuppgifter

Åbo hovrätt

Tavastgatan 11

20500 Åbo


Telefon

029 56 41100 (växel)


Registratorskontoret

029 56 41204 (beställning av avskrifter)

029 56 41203, 029 56 41235 (förfrågningar)

029 56 41201 (registrator)

029 56 41170 (biträdande registrator)


Telefax

029 56 41101 (registratorskontoret)


E-post

turku.ho(at)oikeus.fi (registratorskontoret)

Då man sänder e-post ska (at) ersättas med tecknet @.

Elektronisk kommunikation [pdf, 82.5 kB]


Ni kan även skicka meddelanden samt bilagor via Suomi.fi -tjänsten


Registratorskontoret är öppet från måndag till fredag klockan 8.00 - 16.15.


Samtalspriser

För samtal till nummer som börjar på 0295 från en fast telefon debiteras i hela landet en lokalnätsavgift enligt kundens abonnemangsavtal. För samtal från mobiltelefon debiteras en avgift enligt abonnemangsavtalet. 0295-numren är enligt Kommunikationsverkets definition riksomfattande nummer som är flyttbara och oberoende av operatören. I samtal till dessa nummer ingår varken serviceavgifter eller övriga specialavgifter.

Även för samtal till ett 0100-servicenummer för medborgare eller till ett mobiltelefonnummer (t.ex. nummer som inleds med 040 eller 050) debiteras lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt din operatörs taxa.

Om du ringer från utlandet fastställs priset för samtalet av den lokala operatören.

Publicerad 26.1.2021