Helsing­fors tings­rätt

Kontakt

Förteckningen över verksamhetsställen

Helsingfors tingsrätt

Besöksadress:
Porkalagatan 13
00180 Helsingfors
Postadress:
PB 650
00181 Helsingfors
Telefonnummer:
02956 44200 (växel)
Fax:
02956 44218
E-post: