Helsingfors tingsrätt

Helsingfors tingsrätt ombesörjer rättsskydd för över 600 000 helsingforsare och för tusentals företag och andra samfund. Helsingfors tingsrätt är en av Finlands tjugo tingsrätter och är med hänseende till personalens och de behandlade ärendenas antal den största tingsrätten. Helsingfors tingsrätt är en tvåspråkig domstol och vår lokal ligger på tingshuset i Sundholmen.

Öppethållningstider: vardagar kl. 8.00 - 16.15

Tingshusets inre gårdsplan är under renovering och blir färdig i slutet av 2017. Gången till tingsrätten sker via lastbryggan vid tingshusets innergård. Passagen är hinderfri.

Verksamhetsområde: Helsingfors

Helsingfors tingsrätt
Besöksadress: Porkalagatan 13, 00180 Helsingfors
Postadress: PB 650, 00181 Helsingfors

Telefonnummer: 02956 44200 (växel)
Fax: 02956 44218
E-post: helsinki.ko(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.

Kollektivtrafikförbindelser

Man kommer med kollektivtrafik från centrum till tingshuset med bussarna 20X, 21V, 21BX och med T-linjens Esbobussar samt med spårvagn nummer 8.

Från metrostationen i Gräsviken är det ca. 900 meter till tingsrätten. Från Gräsvikens metrostation kommer man med buss nummer 15 till Sundholmen.

 
Publicerad 17.12.2019