Lapin käräjäoikeudessa käytettäviä lomakkeita

Avioero

Hakemusmaksun maksaa hakija.
Hakija, jolle on myönnetty oikeusapua, on vapaa maksuvelvollisuudesta.
Yhdessähakijat ovat yhteisvastuullisia hakemusmaksun suorittamisesta.

Maksut

Avioerohakemus.pdf (pdf, 0.97 Mt) Lasta koskevat vaatimukset.pdf (pdf, 1.61 Mt) Lapsen asioiden järjestäminen avioeron jälkeen.pdf (pdf, 0.09 Mt)

Velkomus

Suppea haastehakemus (velkomus) (pdf, 0.14 Mt) Suppea haastehakemus (huoneenvuokra-asia) (pdf, 0.14 Mt)

Suppean haastehakemuksen voi toimittaa myös Oikeuslaitoksen tarjoaman sähköisen asiointipalvelun kautta. Palvelun kautta voidaan tehdä hakemuksia, joissa on 1 velkoja (kantaja) ja 1 tai useampi velallinen (vastaaja).

Oikeuslaitos - Sähköinen asiointi
 
Julkaistu 6.10.2020