Österbottens tingsrätt

Tingsrättens telefoner förnyas från och med 12.12.2018. Bordstelefoner byts ut till mobiltelefoner. Under installering 12.12. – 14.12 når kunderna tingsrättens personal bäst per epost. Nya telefoner i registratorskontoret skall förnyas så snart som möjligt.

Vi har avbrott i vårt IT-system 28.12. – 2.1 pga sammanslagningen med Mellersta Österbottens tinsgsrätt. Detta kan leda till förseningar i vår kundbetjäning. Gärna kontakta tingsrätten under 28.12 -2.1 enbart i brådskande fall.

Verksamhetsområde: Halsua, Jakobstad, Kannus, Karleby, Kaskö, Kaustby, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Laihela, Larsmo, Lestijärvi, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Perho, Storkyro, Toholampi, Vasa, Vetil, Vörå

Vasa

Öppet MÅ-FR 08.00 - 16.15


Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43 (PB 251), 65101 Vasa

Telefonnummer: 02956 49100
Fax: 02956 49101
E-post: pohjanmaa.ko(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Karleby kansli
Besöksadress: Karlebygatan 27, 67100 Karleby
Postadress: PB 120, 67101 Karleby

Telefonnummer: 029 56 49294
Fax: 029 56 49254
Växel: 029 56 49240

Kontakt

 
Publicerad 4.12.2018