Österbottens tingsrätt

Verksamhetsområde: Halsua, Jakobstad, Kannus, Karleby, Kaskö, Kaustby, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Laihela, Larsmo, Lestijärvi, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Perho, Storkyro, Toholampi, Vasa, Vetil, Vörå

Vasa

Öppet MÅ-FR 08.00 - 16.15


Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43 (PB 251), 65101 Vasa

Telefonnummer: 02956 49100 På svenska 02956 50424
Fax: 02956 49101
E-post: pohjanmaa.ko(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Jakobstad sessionsplats
Besöksadress: Kanalesplanaden 1 (Ebba Brahe), 68600 Jakobstad

Telefonnummer: 02956 49100 På svenska 02956 50424
Fax: 02956 49101
E-post: pohjanmaa.ko(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Karleby kansli
Besöksadress: Karlebygatan 27, 67100 Karleby
Postadress: PB 120, 67101 Karleby

Telefonnummer: 029 56 49293
Fax: 029 56 49254
E-post: pohjanmaa.ko(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Växel: 029 56 49100

pohjanmaa.ko(at)oikeus.fi (ämbetspost)

pohjanmaa.ko.pakkokeinot(at)oikeus.fi (tvångsmedel)

pohjanmaa.ko.summaariset(at)oikeus.fi (ostridigt fordringsmål)


Förman för stämningsmän

Laine Kari 02956 49174 / 0400 660 950

Stämningsmän i Vasa

Broo Thomas 02956 49104 / 0500 437 939

Kinnunen Juhani 02956 49102 / 0500 437 936

Laitanen Teemu 02956 49103 / 0500 437 938

Nygård Anna-Maria 02956 49046 / 0500 437 864

Valkeinen Sami 02956 49110

Stämningsmän i Karleby

Bergroth Mikael 02956 49281 / 050 418 4410 Karleby och Jakobstad

Johansson Mikko 02956 49045 / 050 382 6340 Jakobstad

Peitso Tomi 02956 49248 / 050 418 4396 Karleby

Vapaavuori Sari 02956 49271 / 050 418 4500 Karleby


Domkrets

I brottmål, civila mål och ansökningsärenden hör till tingsrättens domkrets följande kommuner: Halsua, Jakobstad, Kannus, Karleby, Kaskö, Kaustby, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Laihela, Larsmo, Lestijärvi, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Perho, Storkyro, Toholampi, Vasa, Vetil, Vörå

I företagssaneringsärenden omfattar tingsrättens domkrets Mellersta Finlands, Satakuntas, Södra-Österbottens och Österbottens tingsrätters domkretsar.

Som besvärsinstans i utsökningsärenden omfattar tingsrättens domkrets verksamhetsområdena för utsökningsverket i Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Satakunta, Södra-Österbotten och Österbotten.

Som jorddomstol omfattar tingsrättens domkrets Österbottens lantmäteridistrikts område, dvs gamla Vasa län.

 
Publicerad 10.6.2020